Fråga oss om bokföring - kostnadsfritt!

Redovisningspaket Bas

Ni ansvarar själva för den löpande förvaltningen av er verksamhet. Löpande förvaltning kan exempelvis vara att betala fakturor, skicka kundfakturor, säkerställa att kunden betalar i tid, betala ut löner, all löneadministration, semesterberedningar och allt som inte har med bokföringsmässiga konteringar att göra.

Vi ansvarar för att genomföra bokföringsmässiga konteringar i verifikationer samt att upprätta verifikationslistor & huvudböcker enligt gällande lagstiftning. Vi upprättar vanliga momsredovisningar och arbetsgivardeklarationer på individnivå. Vi upprättar även en leverantörsreskontra där en sammanställning av fakturor från dina leverantörer samlas. Vi hjälper er att uppfylla de normala krav som ställs på ert företag från Skatteverket och andra myndigheter.

Följande ingår inte i redovisningspaket bas: Beskattning enligt MOSS, upprättande av periodisk sammanställning (försäljning till andra företag inom EU) och övrig internationell försäljning. Redovisning enligt redovisningsmetod K3 (så som exempelvis användning av immateriella tillgångar, forskning & utveckling) ingår inte i baspaketet. Önskas denna typ av hjälp behöver ni använda redovisningspaket Premium då arbetet är betydligt mer omfattande.

Redovisningspaket Premium

Ni ansvarar själva för att godkänna / attestera fakturor vi presenterar. Ni godkänner betalningar i banken vi förbereder. Ni fotograferar kvitton och skickar dom till oss i en applikation eller mejladress vi tillhandahåller.

Vi ansvarar för att efter bästa förmåga vara er egen ekonomiavdelning. Allt som inte ingår i paket bas ingår i detta paket. Syftet skall vara att avlasta entreprenören och företagaren för så att denna kan fokusera mer på sina egna tjänster och att få bolaget att växa. Era leverantörer skickar sina fakturor direkt till nya fysiska såväl som digitala adresser för att minska pappersarbetet för företagaren - vi kontaktar leverantörerna och genomför bytet löpande allt eftersom att fakturor inkommer. Vi ansvarar även för löneadministration, semesterberedningar och bistår vid upprättande av arbetsgivarintyg och liknande. Genom att investera lite extra vill vi skapa enorma mervärden för er som företag och låta er nå nya nivåer.

Vårt premiumpaket förutsätter antingen automatisk filkoppling mot bokföringssystemet alternativt ett avtal genom er bank med bankgirocentralen avseende löner och leverantörsfakturor.

Fasta priser anpassat efter er storlek

Pris baserat på årsomsättning innebär att våra priser är fasta men ökar tillsammans med din försäljning. När ditt företag går bättre får vi oftast mer att göra och då stiger priset därefter. Pris baserat på omsättning gör det lätt för dig att veta när nästa prishöjning sker. Idag är våra nivåer:

  • 0-249 tkr
  • 251-499 tkr
  • 500-999 tkr
  • 1 - 2 miljoner
och därefter ökar priset per miljon i omsättning.
(*TKR = Tusentals Kronor)

Pris baserat på verifikat innebär att du får betala för hur många verifikat som bokföringen genererar varje år. Ett verifikat är samma sak som en affärshändelse och kan exempelvis vara ett kvitto eller en faktura. Idag är våra nivåer:

  • 0-30 st
  • 30-99 st
  • 100-299 st
  • 300-499 st
och därefter ökar priset per 200 verifikat per år.

Vill ni veta mer och få exakta priser på er bokföring - kontakta vår marknadschef Emil vars uppgifter du finner längst ner på denna sida.

Tillval

Bokföring E-Handel

Bokföring av E-handel är ofta mycket mer omfattande och därför tillkommer en mindre avgift för att administrera dessa.

Auktoriserad Revisor

Om ni har en auktoriserad revisor som skall granska bokföringen tillkommer en mindre avgift då vi löpande har skyldighet att arbeta med och följa upp arbetet mot er revisor.

Fri konsultation

Vi tar inte betalt per samtal eller per möte. Det ingår alltid fria samtal och möten relevant till bokföring och redovisning hos oss.

Budget & ekonomistyrning

Vill ni styra upp och få kontroll på intäkter och kostnader. Vi upprättar en budget per månad tillsammans med er som vi sedan följer upp månadsvis.

Emil Virbert Kronqvist

Är du intresserad av våra tjänster?
Tveka inte att kontakta mig direkt på 076-306 89 35 eller genom emil.virbert.kronqvist@sense4.com

Emil Virbert Kronqvist

Marknadschef

Sense4 Solutions AB

Organisationsnummer: 559068-0723

Styrelsens Säte: Halmstad Kommun, Hallands Län

Vi innehar godkänd F-Skattsedel