Sedan augusti 2017 gäller en ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630). Syftet med detta var att anpassa till EU:s regelverk, vilket gör lagen mer detaljerad. Det ställer då också högre krav på verksamhetsutövares kundkännedom än tidigare.

För verksamhetsutövare innebär det att en riskbedömning av varje kund måste ske, för att hindra att bli utsatt för penningtvätt eller medverkan till finansiering av terrorism. Det är också viktigt att inte bara känna sin kund, utan också kunna genomföra en riskbedömning av bland annat distributionskanaler och geografi.

För att uppfylla de krav som ställs på oss som verksamhetsutövare har vi därför tagit fram formuläret nedan. Vi vill att du som kund hos oss ska svara på och fylla i formuläret.

Klicka här för att komma till formuläret

+