Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster inom bokföring och administration. Bland annat löpande redovisning, moms, arbetsgivardeklaration, bokslut, inkomstdeklaration, löneadministration, bolagsetablering och allt där till.

  Redovisningspaket 1

  Ingår
  Fri konsultation
  Bokslut
  Årsredovisning (Aktiebolag)
  Inkomstdeklaration

  Ingår inte
  All form av löpande redovisning
  MOMS & Arbetsgivardeklarationer
  Fakturering
  Utbetalningar & attestflöden

  Beskrivning
  Passar dig som vill sköta din löpande bokföring själv och har erfarenhet av att sköta den löpande bokföringen under året på egen hand. Vi finns tillgängliga under året för mer avancerade frågor (fri konsultation) samt gör årsbokslut och årsredovisning.

  Debiteras per månad som arbetet avser.

  Redovisningspaket 2

  Ingår
  Fri konsultation
  Bokslut
  Årsredovisning (Aktiebolag)
  Inkomstdeklaration
  Löpande redovisning
  Löneadministration
  MOMS & Arbetsgivardeklarationer

  Ingår inte
  Fakturering
  ROT / RUT Administration
  Periodisk sammanställning (Försäljning till andra företag inom EU / redovisas Skatteverket)
  Utbetalningar & attestflöden

  Beskrivning
  Du sköter själv allt arbete vad gäller betalningar, att ha kontroll på om dina kunder betalat, du tar själv emot dina leverantörsfakturor och betalar dom. Det vi gör är att du skickar underlag till oss som vi bokför löpande. Vi står för kompetensen och redovisningen och du sköter det praktiska.

  Debiteras månadsvis i förskott

  Redovisningspaket 3

  Ingår
  Fri konsultation
  Bokslut
  Årsredovisning (Aktiebolag)
  Inkomstdeklaration
  Löpande redovisning
  Löneadministration
  MOMS & Arbetsgivardeklarationer
  Fakturering
  ROT / RUT Administration
  Periodisk sammanställning (Försäljning till andra företag inom EU / redovisas Skatteverket)
  Utbetalningar & attestflöden

  Beskrivning
  Passar dig som aldrig mer vill se ett papper och som vill släppa allt arbete med redovisningen helt. Vi har koll på om dina kunder betalar i tid - samtidigt som du får full insyn och möjligheten att själv skapa dina fakturor (om du så vill).

  Vi är din egen ekonomiavdelning och gör allt du ber om gällande ekonomin. Dina leverantörer skickar både digitala och fysiska fakturor direkt till oss och sedan godkänner du bara innehållet med ETT knapptryck i mobilen, paddan eller datorn. Smidigare kan det inte bli!

  Debiteras månadsvis i förskott

  Tillval

  Alla licenskostnader som du själv använder tillkommer. Dessutom tillkommer en kostnad för de licenser vi behöver för att sköta bokföring och bokslut. Vi använder endast Fortnox som bokföringsprogram och licenskostnaderna återfinns på deras hemsida.

  Mer om andra tillval du kan göra - så som att ansluta till vår postbox, få tillgång till rapportverktyget kan du läsa mer om här.

tjänst tjänster bokföring redovisning löpande bokföring fortnox skatt starta eget deklaration starta företag verksamt registrera företag verksamt registrera företag bolagsverket starta eget företag revisor ekonom bokslut årsredovisning

Släpp stress och ångest med bokföringen – ta hjälp tidigt!

Vi är främst en redovisningskonsult som arbetar med bland annat löpande redovisning, löneadministration, bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Bokföring är något vi tycker är roligt och som vi trivs med – och därför har vi utvecklats till att bli duktiga på vårt område. Vi hör ofta småföretag som själva vill sköta sin bokföring för att spara pengar – men vi menar på att det blir mycket dyrare i längden när felen som uppstår ska rättas till. Ta hjälp från början genom våra tjänster så slipper du onödig huvudvärk. Alla ska ha råd med att ta in en konsult och ekonom för att göra redovisningen – våra prismodeller anpassas efter kundens storlek. Vi ser till att ni har råd med våra tjänster och satsar på ett långtgående samarbete istället för ett kortvarigt sådant.

 

Löpande redovisning

Vi hanterar all form av löpande redovisning så som hantering av kvitton, utlägg, löneadministration, dagskassor, kundfakturor, leverantörsfakturor, attestflöden och mycket mer. Vi har erfarenhet av att arbeta med import och export av varor och tjänster och har god förståelse för hur Tullverket och Skatteverket vill ha uppgifter deklarerade. Bokföring med kontanta medel skall vara bokförda senast dagen efter transaktionen medan all övrig bokföring skall vara bokförd senast vid utgången månaden efter att transaktionen ägt rum. Detta ställer även krav på att vi genomför regelbundna avstämningar och granskar om något underlag saknas för att sedan rapportera tillbaka till våra kunder vad vi behöver för att fullfölja vårt arbete.

 

MOMS- & Arbetsgivardeklaration

Många upplever MOMS- & arbetsgivardeklarationen som något jobbigt eftersom att det ställer höga krav på den som bokför. Du måste dels bokfört löpande rätt men också tänka på att deklarationen fylls i på rätt sätt. Momsdeklarationen upplevs ofta som avancerad och många gör fel vid köp av varor och tjänster från EU eller länder utanför EU. En så enkel sak som att köpa en Facebookannons ställer höga krav på att redovisningen i momsdeklarationen skall göras på ett speciellt sätt – eftersom att Facebook säljer sina annonser från Irland. Vi har även erfarenhet av att arbeta med bland annat byggsektorn och kraven på omvänd moms vid viss typ av försäljning.

Det har också varit vanligt förekommande att företag redovisar arbetsgivardeklarationer som inte stämmer överens med den årliga inlämningen av kontrolluppgifter. Då får man gå tillbaka på individnivå månad för månad och granska var redovisningen har brustit. Därefter analyserar vi hur mycket lön respektive personalskatt som har redovisats. Genom Fortnox lön kan vi säkerställa att anställda alltid får ett lönebesked som sedan blir grunden för att kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen blir korrekt. Ju tidigare man tar hjälp med dessa tjänster, desto mindre kostnad får man för att rätta till eventuella fel.

 

Bokslut, årsredovisning & inkomstdeklaration

Vi hjälper företag med bokslut, inkomstdeklarationer och årsredovisningar. Vill man sköta sin egen löpande bokföring så går det att kombinera med att vi genomför bokslut, avstämningar, årsredovisning och inkomstdeklaration. Vid bokslut granskas samtliga konton i bokföringen för att säkerställa för att det finns underlag (bevis) för att en tillgång eller en skuld finns. Detta är en av våra mer populära tjänster då det ofta upplevs som väldigt krångligt och styrt av lagar och skatteregler.

 

Löneadministration

Löneadministration kan vara krävande för såväl små som stora företag oavsett om man har kollektivavtal eller ej. Det är mycket lagstiftning som skall följas kring arbetsrätt och arbetsmiljö samtidigt som kostnaderna för löner skall reduceras och effektiviseras. Rent bokföringsmässigt säkerställer vi att personalen får sin lön i tid, får lönebesked med tydliga specifikationer och att de årliga rapporterna kring kontrolluppgifter och FORA hanteras. Vi vill att vem som helst ska kunna anställa personal utan att uppleva det som jobbigt eller krångligt.

 

tjänst tjänster bokföring redovisning löpande bokföring fortnox skatt starta eget deklaration starta företag verksamt registrera företag verksamt registrera företag bolagsverket starta eget företag revisor ekonom bokslut årsredovisning

Attestflöden

Attestflöden är när beslutsfattare skall godkänna betalning av exempelvis en leverantörsfaktura. Då kan olika personer godkänna underlaget baserat på vilken avdelning de arbetar med olika beloppsgränser – innan det slutligen godkänns av någon huvudansvarig. Det är ofta en bra metod att få struktur på sina leverantörsfakturor samtidigt som man har en bra överblick på vilka fakturor som är betalda eller ej. När ett underlag är slutattesterat säkerställer vi att betalningarna kommer till banken för slutgiltig betalattest. Hör av er till oss så ser vi över hur vi bäst kan ge er bättre kontroll på er ekonomi.

Vi har förståelse för att företag ibland har problem med att det saknas pengar på kontot. Då är det ännu viktigare att veta vilka fakturor som finns i en bra översikt för att prioritera vad som skall betalas först. Våra tjänster är alltid anpassade efter era förutsättningar.

 

Tjänst att starta eller etablera företag

Är det första gången du startar ett företag – vi hjälper dig!

Oavsett om det är första gången du ska starta eget företag eller inte så behöver du en ekonom som säkerställer att du följer bokföringslagstiftning och inte riskerar att begå bokföringsbrott. Vi vill växa tillsammans med ditt företag och erbjuder därför förmånliga priser för små och nystartade företag i utbyte mot långsiktiga kundrelationer. Vi hjälper dig att registrera ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller andra bolagsformer som kan vara aktuella för dig – du lägger ditt fokus på att göra det du är bra på så sköter vi det administrativa. Vid större etableringar kan vi ta fram en projektplan och där vi är flera som administrerar registreringen på verksamt med hjälp av behörigheter.

 

Vill du etablera ditt företag i Sverige – vi hjälper till med etablering, skatter och deklarationer

Vi hjälper bolag från utlandet att etablera sig i Sverige och säkerställer att ni följer svensk lagstiftning. Vi kan även tillhandahålla tjänster inom konsultation och representera bolaget på den svenska och den nordiska marknaden.

+